REDAKTIE: 27ejaargang no. 9 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 26 februari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 p.R IS oOOSTRUM Maandag 2 maart Woensdag 4 maart 19.00 u. 20.00 u. 18.30 u. 19.30 u. Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Agenda maart 07 maart Oud papier 12 maart Bestuursvergadering 29 maart Rommelmarkt -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Kerkdiensten O.L. Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 28 februari - 8 maart Zaterdag 19.00 u. Jan Verheijen, Piet Verheijen, Johan Kleuskens, Giel Zondag Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie Eerste zondag van de vasten 08.30 u. Mie Staaks-Hermans 1 OPGERICHT» 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1