REDAKTIE: 27ejaargang no. 8 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 19 februari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE OOSTRUM HARMONIE Zondag 22 febr. 10.00 u. Eikenhofkapel H. Mis Carnaval Receptie jeugdprins 14.11 u. Carnavalsoptocht Oostrum, verzamelen om 13.30 uur bij het gemeenschapshuis voor het afhalen van de prinsen (Carnavalstenue) Maandag 23 febr. 14.11 u. Carnavalsoptocht Venray. Voor opsteltijd en plaats van opstellen zie publikatie in Peel en Maas en mededeling tijdens de optocht in Oostrum (Carnavalstenue) Dinsdag 24 febr. Eikenhofkapel Boerebrulluft Woensdag 25 febr. Geen repetities Agenda maart 07 maart Oud papier 12 maart Bestuursvergadering 29 maart Rommelmarkt -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 OPC.E RIGHT0 x OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1