REDAKTIE: 27ejaargang no. 7 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 12 februari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE OOSTRUM Donderdag 12 febr. Zaterdag 14 febr. Zondag 15 febr. Maandag 16 febr. 20.30 u. Bestuursvergadering Eikenhofkapel receptie prins 10.00 u. Generale repetitie carnavalsconcert 20.00 u. Carnavalsconcert Leden van het leerlingenorkest die meedoen aan de acts dienen om 19.15 uur aanwezig te zijn. Orkest/tamboerkorps verzamelen om 19.30 uur in carnavalstenue. Opbouw instrumentarium dient uiter lijk om 19.45 uur gereed te zijn. 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda: 22 febr. Carnavalsoptocht Oostrum 23 febr. Carnavalsoptocht Venray 24 febr. Eikenhofkapel Boerebrulluft -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Woensdag 18 febr. 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1