REDAKTIE: 27ejaargang no. 6 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 5 februari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „rwrkcomilo ocsïrum" Strooizout Na overleg met de dorpsraad heeft de gemeente Venray met ingang van he den een zoudbak met strooizout geplaatst in de watermolenstraat nabij het gemeenschapshuis en dorpsplein. Bewust is voor deze lokatie gekozen ge zien de ligging ten opzichte van seniorenwoningen, kerk, gemeenschaps huis, school, bank en winkels. Op de doorgaande wegen vindt de gladheidsbestrijding plaats door een strooiwagen. Op trottoirs en overige wegen wordt niet gestrooid. De inhoud van de zoutbak is dan ook bestemd om zelf de gladheidsbestrijding ter hand te nemen. Het is zeker niet de bedoeling dat het zout gebruikt wordt om zelf hele straten onder handen te nemen. De bedoeling is dat U naar behoefte uit de zoutbak gratis strooizout haalt en hiermee een trottoir/ stoep bij Uw wo ning begaanbaar maakt. Ook voor beter bereikbaar maken van openbare gebouwen en winkels kunt U bij de zoutbak terecht. Denk er aan dat U zelf een emmer meebrengt. Als regel is de zoutbak afgesloten. De heer P. van Kessel, Watermolenstraat 14 woonachtig tegenover de zoutbak, heeft de sleutel. Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1