REDAKTIE: 27ejaargang no. 5 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 29 januari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „rwrkcorrfe oosfrum" Verkiezingen leden Dorpsraad Oostrum Aan de inwoners van Oostrum De Dorpsraad van Oostrum heeft in haar vergadering van 10 januari 1998 besloten om, gelijktijdig met de verkiezingen van de Tweede Kamer op 6 mei 1998, de leden van de Dorpsraad opnieuw door de inwoners van Oostrum te laten kiezen. In de aanloop naar deze verkiezingen zal de Dorpsraad in het Oostrums Weekblad enkele weken aandacht schenken aan de verkiezingen van de raad. Wat is en doet de Dorpsraad? De Dorpsraad van Oostrum is een instantie die zich actief inzet om de leef baarheid van Oostrum in stand te houden en indien mogelijk verder te ver groten. De raad is vanuit Oostrum de instantie die een verbindende schakel vormt tussen de Gemeente Venray en de inwoners van Oostrum. Daarnaast is de Dorpsraad actief om in de gemeenschap Oostrum de belan- 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1