REDAKTIE: 27ejaargang no. 4 Wester Thienweg 11Oostrum, tel. 583 803 22 januari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Wester Thienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad „i/vorkcomite oostrum* Aan alle inwoners van Oostrum Info-avond over TBS-kliniek De gemeente Venray en de Stichting TBS organiseren op maandag 26 ja nuari a.s. om 19.30 uur een informatie-avond over de aan de Wanssumse- weg in Oostrum te vestigen TBS-kliniek. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Venray. Direct omwonenden en betrokkenen worden schriftelijk door de gemeente uitgenodigd. Overige belangstellenden willen we langs deze weg eveneens van harte uitnodigen. Tussen 19.30-20.00 uur is de ontvangst in de burgerzaal. Aansluitend komen de volgende zaken aan de orde: de locatie voor de kliniek; de TBS-kliniek in algemene zin en het specifieke plan voor Venray verdere procedure Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Naast vertegenwoordigers van de gemeente zullen vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, de Stichting TBS, Stichting de Wendel en het Vincent van Gogh Instituut aanwezig zijn. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1