REDAKTIE: 27ejaargang no. 3 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 583 803 15 januari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 p RIS oOOSTRUM Vrijdag 16 jan. Zaterdag 17 jan. Maandag 19 jan. Eikenhofkapel zitting Eikenhofkapel zitting 19.00 u. Bijeenkomst jeugdleden harmonie (geen repetitie leerlingenorkest) 20.00 u. Repetitie orkest 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda januari 24 jan. Eikenhofkapel Prinsenbal -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Kerkdiensten O.L. Vrouw Geboorte Parochie Oostrum Woensdag 21 jan. 17 - 25 januari Zaterdag 19.00 u. Hendrik Buczak, jaardienst Toon Thielen, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie (Koor Harmony) 1 OPGERICHT' o 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1