REDAKTIE: 27ejaargang no. 1 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 58 38 03 8 januari 1998 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar Bezorger: Jan Verheyen, tel. 0478 - 583 464 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Kerstboomversnipperïng************Kerstboomversnippering In verband met het milieu worden in de gemeente Venray alle kerstbomen versnipperd. Dit zal gaan gebeuren op zaterdag 10 januari 1998 op het plein bij de Watermolen. Tijd: van 10.45 tot 11.30 uur. U kunt vanaf 10.00 uur bomen inleveren. Zoals ieder jaar zullen er weer loten worden uitgedeeld voor de ingeleverde bomen. Voor de goede orde willen wij u vriendelijk vragen voor die tijd geen bomen naar het plein te brengen. Om 10.00 uur zal er iemand zijn die zegt waar u de bomen neer kunt leggen. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Dorpsraad Oostrum -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o dorpsraad „i/i/erkcomite ooslrum* Uitnodiging Vergadering Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 januari a.s. in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter. 1 Secretariaat: Stationsweg 138a. 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555

Oostrum's Weekblad | 1998 | | pagina 1