REDAKTIE: 26ejaargang no. 24 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 58 38 03 12 juni 1997 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. ^Attentie - Attentie Er zijn nog mensen die hun abonnementsgeld niet betaald hebben. Willen die dit alsnog zo snel mogelijk overmaken op onze bank. Het abonnementsgeld bedraagt 17,50. Graag overmaken op banknr.: 140001751 dorpsraad kverkcom i te oostru m l Attentie Dinsdag 17 juni, zal er door de Gemeente Venray een informatieavond gehouden worden over de renovatie van de Mgr. Hanssenstraat. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 8 uur in het gemeenschapshuis. n J 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1997 | | pagina 1