REDAKTIE: Westerthienweg 11Oostrum, tel. 58 38 03 26ejaargang no. 18 1 mei 1997 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad i/verkcom i te ooslru m Informatiebijeenkomst Herinrichting Mgr. Hanssenstraat en omgeving Tijdens het bezoek van het College van Burgemeester en Wethouders van Venray aan Oostrum op 8 april jl. is het ontwerpherinrichtingsplan Mgr. Hanssenstraat uitvoerig gepresenteerd door de werkgroep. Door de drukke agenda van die avond was het helaas nauwelijks mogelijk vragen van de aanwezige belangstellenden te beantwoorden of anderszins te discussiëren over de ingrijpende wijzigingen die voorgesteld worden voor de belangrijkste 'verkeersader' door het dorp en het daaraan grenzend plein. De leden van de werkgroep hechten er veel waarde aan dat de mening en ideeën van zoveel mogelijk inwoners van Oostrum vertaald kunnen worden in een goed ontwerp voor straat en plein. De herinrichting, die waarschijnlijk in 1997 en 1998 uitgevoerd wordt, is immers gezichtsbepalend voor de komende vijftig jaar! Namens de dorpsraad nodigt de werkgroep u dan ook uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 6 mei van 20.00 tot 21.30 uur in het Gemeenschapshuis van Oostrum 1 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tei. 0478 - 583 555 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1997 | | pagina 1