Koor Harmony Ons koor werd opgericht in 1975 oo initiatief van Pastoor de Ceuster. Samen met Trudy Bonants ging hij op zoek naar een geschikte dirigent. Onder lei ding van Ad Haans werd het "Oostrums jongerenkoor" geboren. Toen kwa men nog verschillende leden uit eenzelfde gezin waaronder 4 zussen van Fam. van Oyen, 3 zussen van Fam. Derks en 2 zussen van Fam. Arts. Af en toe werd het koor bijgestaan door o.a. Mart Bonants op de mandoline, Annie van Oyen met blokfluit, Elleke Jans de gitaar en Bernie Beuving op dwarsfluit. Helaas moest Ad Haans i.v.m. drukke werkzaamheden elders zijn functie overdragen aan Wim Reynders. Met het aannemen van Wim Reynders kwam het jongerenkoor in het rijke bezit van een vaste pianiste, Ivon Kuiper, die heden ten dage koor Harmony nog altijd trouw begeleidt. Ook Wim heeft het jongerenkoor niet al te lange tijd kunnen dirigeren. Zijn opvolger werd Gerrit Vogelsangs die meer dan 121/2 jaar het jongeren koor begeleidde. Het repertoire bestond hoofdzakelijk uit kerkelijke liederen zoals: - Samen hand in hand - Pelgrims zijn wij mensen - Mijn gebed 38

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 40