REDAKTIE: 25ejaargang no. 25 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 58 38 03 20 juni 1996 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Attentie Wij willen alle verenigingen er gaarne aan herinneren om alle kopie voor het jubileumnummer vóór 1 juli a.s. in te leveren! De Redactie HARMONIE RtRIS S* oOOSTRUM Zondag 23 juni Maandag 24 juni Deelname orkest aan Peeltournooi te Meijel 11.00 u. Repetitie orkest 13.00 u. Vertrek naar Meijel 14.30 u. Optreden orkest 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest 1 OPGERICHT» 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 1