REDAKTIE: 25ejaargang no. 1 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 58 38 03 4 januari 1996 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Kerstboomversnippering Kerstboomversnippering De kerstboomversnippering vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 januari van 10.30-11.30 uur bij de Oude Watermolen. Voor elke hele kerstboom wordt 1 lot verstrekt. De trekking van de loterij vindt plaats op het politie bureau door de chef van de basiseenheid Venray. De winnende nummers worden bekend gemaakt in Peel en Maas en in n L de dorps- en wijkbladen. J dorpsraad rwrkcomite ooslrum" Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, wel ke zal worden gehouden op dinsdag 9 januari 1996 in de vergaderzaal van het AMC te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 12 december 1995 3. Ingekomen stukken mededelingen 4. Evaluatie Kerstmis 5. Dorpsradenoverleg 6. Verslag commissies; VROM, Openbare Werken, Financiën, Welzijn. 1 secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum, tel. 0478 - 58 30 43 OOSTRUMs WEEKBLAD n

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 1