REDAKTIE: 23ejaargang no. 51 -52 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 22 december 1994 ^RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. r In week 52 (tussen Kerstmis en Nieuwjaar) zal er geen Oostrums Weekblad verschijnen. L J dorpsraad i^crkcomite oosfrum" Kerstboomversnippering Kerstboomversnippering In verband met het milieu worden in de gemeente Venray alle kerstbomen ^versnipperd. Dit zal gaan gebeuren op zaterdag 7 januari 1995 op het plein oij de Watermolen. Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur. U kunt vanaf 10.00 uur bomen inleveren. Zoals ieder jaar zullen er weer loten worden uitgedeeld voor de ingeleverde bomen. Voor de goede orde willen wij u vriendelijk vragen voor die tijd geen bomen naar het plein te brengen. Om 10.00 uur zal er iemand zijn die zegt waar u de bomen neer kunt leggen. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Werkcomité Oostrum Namens de Oostrumse Gemeenschap Wensen wij U Prettige Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Het Werkcomité Oostrum. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum, tel. 04780 - 8 30 43 U OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1