REDAKTIE: 23ejaargang no. 50 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 15 december 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Copy voor het Oostrums Weekblad voor week 51 en 52 inleveren uiterlijk op maandagavond 19 december om 20.00 uur. In week 52 (tussen Kerstmis en Nieuwjaar) zal er geen Oostrums Weekblad verschijnen. j HARMONIE pR IS ┬░OOSTRUM Zaterdag 17 december: 09.00 u. Zondag 18 december: 11.00 u. Maandag 19 december: 19.00 u. 20.00 u. Containers uitzetten, verzamelen op het dorpsplein om 08.45 uur. Receptie t.g.v. 1e prijs concours. De leden van het orkest worden verzocht in uniform aanwezig te zijn. Repetitie leerlingenorkest. Repetitie orkest 1 OPGERICHT' - 1918 OOSTRUM's WEEKBLAD r n

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1