REDAKTIE: 23ejaargang no. 49 A/esterthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 8 december 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. r L Copy voor het Oostrums Weekblad voor week 51 en 52 inleveren uiterlijk op maandagavond 19 december om 20.00 uur. In week 52 (tussen Kerstmis en Nieuwjaar) zal er geen Oostrums Weekblad verschijnen. ~1 J HARMONIE o pR IS a OOSTRUM Donderdag 8 december 20.15 u. Maandag 12 december 19.00 u. 20.00 u. 21.30 u. Woensdag 14 december 18.20 u. 18.30 u. 18.50 u. 19.30 u. Bestuursvergadering Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Algemene ledenvergadering Leerlingen tamboers (1e groep Piet) Leerlingen tamboers (groep Jos) Leerlingen tamboers (2e groep Piet) Repetitie tamboerkorps Agenda december 12 dec. Algemene ledenvergadering 18 dec. Receptie 24 dec. Kerstconcert 1 OPGERICHT' 1918 OOSTRUM 's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1