REDAKTIE: 23ejaargang no. 48 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 1 december 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. ^Verenigingen opgelet Om de agenda van begin 1995 bij te werken, hebben wij de data van de eerste helft van 1995 nodig. Daarom data die vaststaan even doorgeven bij de Redaktie. Bij voorbaat dank. L J HARMONIE pRIS a ┬░OOSTRUM Zaterdag 3 dec. 10.00 u. Oud papier ophalen. Papierophalers: M. Arts, M. Zweden, J. Linders, H. Litjens, M. Litjens, H. Moorrees, M. Bom, H. Vermeulen, L. Bom, A. Jeuken, I. Thielen, R. Reijnders. Geen repetities 18.20 u. Leerlingen tamboers (1e groep Piet) Leerlingen tamboers (groep Jos) Leerlingen tamboers (2e groep Piet) Repetitie tamboerkorps Bestuursvergadering Maandag 5 dec. Woensdag 7 dec. Donderdag 8 dec 18.30 u. 18.50 u. 19.30 u. 20.15 u. 1 OPGERICHT 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1