REDAKTIE: 23ejaargang no. 47 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 24 november 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 "OOSTRUM Vrijdag 25 nov. 20.00 u. Repetitie orkest Zaterdag 26 nov. 20.30 u. Generale repetitie Zondag 27 nov. Concours te Veldhoven 13.00 u. Korte repetitie gemeenschapshuis 14.00 u. Vertrek per bus 15.15 u. Melden in Veldhoven 15.45 u. Afstemmen 16.45 u. Deelname harmonie Oostrum 19.00 u. Bekendmaking resultaten 19.30 u. Vertrek 20.30 u. Geplande terugkomst in Oostrum Maandag 28 nov. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 30 nov. 18.20 u. Leerlingen tamboers (1e groep Piet) 18.30 u. Leerlingen tamboers 18.50 u. Leerlingen tamboers (2e groep Piet) 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda december: 03 dec. Oud papier ophalen 1 OPGERICHT' •19* OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1