REDAKTIE: 23ejaargang no. 45 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 17 november 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Spanje, november 1994 Beste kinderen van Oostrum. Nu ik weer in Nederland ben zal ik samen met mijn Pieten weer een bezoek brengen aan Oostrum. Dit zal zijn op zondag 20 november. Wij komen met de trein van twee uur aan. Wij hopen dat veel kinderen ons op staan te wachten. Dag kinderen, tot 20 november. Sinterklaas en zijn Pieten HARMONIE0 pR IS ┬░OOSTRUM Zondag 20 november: 14.00 u. Intocht St. Nicolaas. Het leerlingenorkest zal de middag in het gemeenschapshuis opluisteren. Orkest en tamboerkorps verzamelen om 13.30 uur bij het gemeenschapshuis (uniform sjaal) 1 OPGERICHT- 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD s

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1