REDAKTIE: 23ejaargang no. 44 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 10 november 1994 ^ABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Spanje, november 1994 Beste kinderen van Oostrum. Nu ik weer in Nederland kom zal ik samen met mijn Pieten weer een bezoek bregen aan Oostrum. Dit zal zijn op zondag 20 november. Wij komen met de trein van twee uur aan. Wij hopen dat veel kinderen ons op staan te wachten. Dag kinderen, tot 20 november. Sinterklaas en zijn Pieten HARMONIE o pRIS ┬░OOSTRUM Donderdag 10 november: 20.15 Zaterdag 12 november: 09.30 10.00 10.00 13.30 16.00 18.45 uur Bestuursvergadering Repetitiedag en Caeciliaviering uur Fluiten uur Klarinetten en basklarinet uur Saxen uur Koper uur Slagwerksektie opbouwen in kerk uur Orkest aanwezig in kerk (zonder uniform) 1 OPGERICHT 1918 OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1