REDAKTIE: 23ejaargang no. 42 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 27 oktober 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De Kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Verenigingen opgelet. Om de agenda van begin 1995 bij te werken, hebben wij de data van de eerste helft van 1995 nodig. Daarom data die vaststaan even doorgeven bij de Redactie. voorbaat dank. i i i i j HARMONIE pR IS ┬░OOSTRUM Zondag 30 okt. Maandag 31 okt. Woensdag 2 nov 15.00 u. 18.45 u. 19.30 u. 20.15 u. 21.30 u. 18.20 u. 18.30 u. 18.50 u. 19.30 u. Allerzielenviering. Orkest en tamboerkorps om 14.50 u. aanwezig zijn in de kerk. Repetitie leerlingenorkest Groepsrepetitie hout Repetitie orkest Groepsrepetitie koper Leerlingen tamboers (1e groep Piet) Leerlingen tamboers Leerlingen tamboers (2e groep Piet) Repetitie tamboerkorps 1 OPGERICHT 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD j lbJ1 n s

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1