REDAKTIE: 23ejaargang no. 41 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 20 oktober 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad we rkcom i te oostru m Einde 1994 vindt er weer een bestuurswisseling plaats bij de Dorpsraad. Derhalve doen wij een oproep voor nieuwe kandidaten voor de Dorpsraad. Deze kunnen zich melden bij de voorzitter, H. Holtackers, Wester Thienweg 11tel. 8 38 03. Graag vóór 1 november. Algemene Hulpdienst Venray. Op 1 december 1973 is de Algemene Hulpdienst Venray van start gegaan. Het doel van de hulpdienst is eenvoudige en praktische hulp te verlenen aan ^mensen die in moeilijkheden verkeren en zo mee te werken voor velen de leefbaarheid in eigen woonplaats te verbeteren. Deze hulpverlening is geheel vrijwillig. In de loop van 20 jaar hebben al heel veel mensen een beroep gedaan op de hulpdienst. Wanneer hulp: In welke gevallen kunt u een beroep doen op de hulpdienst? Hier volgen enkele van de mogelijkheden: oppas bij zieken boodschappen doen en medicijnen halen wandelen en winkelen klusjes in en om huis advies en informatie 1 secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum, tel. 04780 - 8 30 43 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1