REDAKTIE: 23ejaargang no. 40 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 13 oktober 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. pR IS HARMONIE0 ┬░OOSTRUM Donderdag 13 okt. Zaterdag 15 okt en Zondag 16 okt. Maandag 17 okt. Jinsdag 18 okt. Woensdag 19 okt. Donderdag 20 okt. 20.15 u. Bestuursvergadering Eikenhofkapel naar Wittlich (Duitsland) 18.45 u. Repetitie lerlingenorkest 19.30 u. Groepsrepetitie hout 20.15 u. Repetitie orkest 21.30 u. Groepsrepetitie koper 18.00 u. Saxofoons basklarinet 19.30 u. 1e klarinetten 21.00 u. Trombones Geen repetities leerlingen tamboerkorps 18.00 u. Hoorns 19.30 u. Repetitie tamboerkorps 21.00 u. Bassen 18.00 u. 2e klarinetten 19.30 u. 3e klarinetten 21.00 u. Fluiten en trompetten Agenda oktober 26 okt. Eikenhofkapel Beukenrode 30 okt. Allerzielenviering 1 OPGERICHT- 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1