REDAKTIE: 23ejaargang no. 39 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 6 oktober 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad i^arkcom i te oosku m Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, gecombineerd met de voorzittersvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 11 oktober 1994 in de vergaderzaal van de Bowling te Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 6 september 1994 Notulen vergadering voorzitters 19 april 1994 3. Ingekomen stukken Mededelingen 4. Evaluatie Kermis 5. Verkeersveiligheid 6. Groenvoorziening 7. Dorpsraadverkiezing 8. Dorpenradenoverleg 9. Rondvraag Sluiting. Namens het dagelijks bestuur H. Holtackers, voorzitter. 1 secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum, tel. 04780 - 8 30 43 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1