REDAKTIE: 23ejaargang no. 38 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 29 september 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. oOOSTRUM HARMONIE o Zaterdag 1 okt. Repetitiedag orkest van 10.00-12.30 u. en 13.30-16.30 u. in gemeenschapshuis. 10.00 u. Alle klarinetten, basklarinet; saxofoons 13.30 u. Fluiten; Koper 14.45 u. Koper slagwerk 15.30 u. Slagwerk (opbouwen 13.00 u. op podium) 20.30-21.30 u. Generale repetitie in gymzaal. Zaterdag 1 okt. 10.00 u. Oud papier ophalen. Papierophalers: L. Martens, B. Oostveen, P. Pijpers, T. Pluk, W. Pluk, B. Spee, M. Poels, J. Teeuwen, F. van de Venne, S. Wilmsen, en overigen volgens afspraak Zondag 2 okt. Gemeentetournooi Muziekfederatie Venray 12.15 u. Repetitie tamboerkorps 13.15 u. Verzamelen orkest, vertrek uiterlijk 13.30 u. 13.30 u. Afstemmen/inspelen orkest 13.50 u. op het podium van schouwburg St. Anna 14.15 u. Deelname orkest 14.55 u. Deelname tamboerkorps. Direkt aansluitend foto's maken op het terrein voor de schouwburg St. Anna 1 OPGERICHT» OOSTRUMs WEEKBLAD j

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1