REDAKTIE: 23ejaargang no. 37 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 22 september 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 pfR\S oOOSTRUM Maandag 26 september: 18.45 uur Repetitie leerlingenorkest 19.30 uur Groepsrepetitie hout 20.15 uur Repetitie orkest 21.30 uur Groepsrepetitie koper Woensdag 28 september: 18.20 uur Leerlingen tamboerkorps (1 e groep Piet) Repetitie leerlingen tamboerkorps Leerlingen tamboerkorps (2e groep Piet) Repetitie tamboerkorps Repetitie orkest 8.30 uur 18.50 uur 19.30 uur 20.45 uur Agenda oktober 01 okt. 01 okt. 02 okt. 7/8/9 okt. 09 okt. Oud papier ophalen Repetitiedag orkest Gemeentetournooi Dorpsfeesten Kapellenfestival 13 okt. 15/16 okt. 26 okt. 30 okt. Bestuursvergadering Eikenhofkapel Witlich Eikenhofkapel Beukenrode Allerzielenviering -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OPGERICHT» 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1