REDAKTIE: 23ejaargang no. 36 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 15 september 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. pR IS HARMONIE0 oOOSTRUM Zondag 18 sept. 11.00 u. 10.00 u. Maandag 19 sept. Woensdag 21 sept 18.45 u. 19.30 u. 20.15 u. 21.30 u. 18.20 u. 18.30 u. 18.50 u. 19.30 u. Herdenking Engels Kerkhof (Hoenderstraat achter ziekenhuis). Korte staande repetitie in het gemeen schapshuis, daarna gezamenlijk naar Venray (daar aanwezig zijn om 10.45) (alleen voor het orkest) Repetitie leerlingenorkest Groepsrepetitie hout Repetitie orkest Groepsrepetitie koper Leerlingentamboerkorps (1e groep Piet) Repetitie leerlingen tamboerkorps Leerlingen tamboerkorps (2e groep Piet) Repetitie tamboerkorps Agenda oktober 1 okt. Oud papier ophalen 1 okt. Repetitiedag orkest 2 okt. Gemeentetoernooi 1 OPGERICHT» 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1