REDAKTIE: Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23ejaargang no. 34 25 augustus 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 pRIS a ┬░OOSTRUM Maandag 29 aug. Repetitie leerlingenorkest gaat niet door 19.00 uur: Repetitie orkest Woensdag 31 aug. 18.20 uur: Leerlingen tamboerkorps (1e groep Piet) 18.30 uur: Repetitie leerlingen tamboerkorps 18.50 uur: Leerlingen tamboerkorps (2e groep Piet) 19.30 uur: Repetitie tamboerkorps Agenda september )3 sept.: Oud papier ophalen 08 sept.: Bestuursvergadering 18 sept.: Herdenking op Engels kerkhof (10.45 - 12.00 uur) -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Op de fancy fair, die zondag j.l. gehouden is op de peuterspeelzaal, zijn enkele prijsjes van de loterij niet afgehaald. De prijsjes zijn gevallen op de lotnrs. 28, 89, 122, 129, 130, 178 en 237. De prijsjes kunnen op de p.s.z. afgehaald worden. 1 OPGERICHT 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1