REDAKTIE: 23ejaargang no. 31-32 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 4 augustus 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 pR IS oOOSTRUM Zaterdag 6 aug. 10.00 u. Oud papier ophalen. Papierophalers: J. Custers, A. Joosten, S. Kessels, T. Kessels, A. Linders, G.Linders, R. Mulder, R. G. Gommans, M.Pluk, E. Van de venne, G. Volleberg, J. Mater, P.BIom, L. Versteegen. Oostrums Volleybal Festival. Aanvang repetities na de va*antie. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest. 20.00 u. Repetitie orkest. Woensdag 17 aug. 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps. Zondag 14 Aug. Maandag 15 aug. limburgse vrouwenbeweging Damesgymclub. Dames wij beginnen weer met de gym op maandagavond 15 augustus van half 9 tot half 10. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Inlichtingen bij: Margo Verspaget tel. 89483. 1 ?9eslote<> OPGERICHT- 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1