REDAKTIE: Westerthienweg 11 Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23ejaargang no. 30 28 juli 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. r i i i i L Attentie: In week 32 verschijnt er vanwege Venrayse kermis geen Oost- rums Weekblad. Gelieve hiermee rekening te houden. Copy inleveren op maandag 1 augustus voor 20.00 uur. Bij voorbaat dank n i i i i j Joyce is op weg. Donderdag 21 juli zijn Joyce en haar vader naar Nieuw-Zeeland vertrokken. We hebben ze nu al mee kunnen delen dat de aktie "Help Joyce op weg" op dit moment al ruim 7.000,- heeft opgebracht. Voor de ouders van Joyce, maar ook voor ons een complete verrrassing. Met recht kunnen we nu al stellen dat de aktie door uw hartver warmende reakties geslaagd is. En nu maar hopen dat de behandeling van Joyce in Nieuw-Zeeland ook echt zal aanslaan. Zoals wij u reeds eerder meedeelden blijft de rekening t.n.v. "Help Joyce op weg" nr. 17.39.04.297 bij de Rabobank in Oostrum nog open tot eind augus tus. Wij wensen u nog fijne vakantieweken toe. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1