REDAKTIE: 23ejaargang no. 29 Westerthienweg 11, Oostrum, tel. 8 38 03 21 juli 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. i i i Attentie: In week 32 verschijnt er vanwege Venrayse kermis geen Oost- rums Weekblad. Gelieve hiermee rekening te houden. Copy inleveren op maandag 1 augustus voor 20.00 uur. Bij voorbaat dank. I L. Kerkdiensten O.L. Vrouw Geboorte Parochie Oostrum i i i i j 23 - 31 juli Zaterdag Zondag 08.30 u. 10.00 u. Maandag 09.00 u. Dinsdag 09.00 u. Woensdag 09.00 u. Donderdag 09.00 u. Vrijdag 09.00 u. Zaterdag 19.00 u. 19.00 u. Willem en Gertruda Janssen, kinderen en kleinkinde ren, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie Overl. ouders Jans-Verheggen, Antoon Verheggen en Hendrina van Haaren Lei en Ger Janssen, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie Tot bijzondere intentie Voor 'n goede uitkomst Voor het behoud van het geloof in onze gezinnen (met Rozenkransgebed) Voor de overl. van hen die offerden met Allerzielen Chrit Broekmans 19.00 u. Cornil Thielen (namens de buurt van Boshuizen) 1 OOSTRUMs WEEKBLAD r n

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1