REDAKTIE: 23ejaargang no. 28 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 14 juli 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar r i i i i L r i i i i i i i i i i i i i i L ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. De redaktie wenst alle abonnees een hele prettige en zonnige vakantie en een fijne thuiskomst. Attentie: In week 32 verschijnt er vanwege Venrayse kermis geen Oost- rums Weekblad. Gelieve hiermee rekening te houden. Copy inleveren op maandag 1 augustus voor 20.00 uur. Bij voorbaat dank 1 I I I I J n i i i i i i i i i i i i i i j 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1