REDAKTIE: 23ejaargang no. 27 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 7 juli 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. pRIS HARMONIE0 oOOSTRUM Zaterdag 9 juli 19.45 u. Serenade. Verzamelen om 19.30 u. bij het Allemanscafé. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- I1 Attentie: I In week 32 verschijnt er vanwege Venrayse kermis geen Oost- rums Weekblad. Gelieve hiermee rekening te houden. Copy inleveren op maandag 1 augustus voor 20.00 uur. Bij voorbaat dank. L Rabobank kantoor Oostrum J Als bijlage bij het Oostrums Weekblad ontving u van ons een bestelbiljet Buitenlands Geld en Reisverzekering. Wij adviseren u om dit bestelbiljet, indien mogelijk, vooraf in te vullen en aan onze bank te retourneren. Wij kunnen dan uw bestelling vooraf gereedmaken zodat de wachttijd aan de balie zoveel mogelijk beperkt wordt. Vanzelfspre kend wensen wij u een voorspoedige reis en een mooie vakantie. 1 OPGERICHT- 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1