REDAKTIE: 23ffijaargang no. 22 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 2 juni 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren biy: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. OOSTRUM HARMONIE Zaterdag 4 juni 10.00 u. Maandag 6 juni 18.30 u. 19.30 u. Woensdag 8 juni 18.30 u. 19.30 u. 20.30 u. Donderdag 9 juni 20.15 u. Oud papier ophalen. Papierophalers: M. Arts, M. Zweden, J. Linders, H. Litjens, M. Litjens, H. Moorrees, M. Bom, S. Vermeulen, H. Vermeulen, L. Bom, A. Jeuken, I Thielen, R. Reijnders. Repetitie leerlingenorkest. Repetitie orkest. Repetitie leerlingen tamboerkorps. Repetitie tamboerkorps. Repetitie orkest. Bestuursvergadering. Agenda juni 11 juni Serenade 12 juni Sacramentsprocessie 12 juni Intocht Jeugdvierdaagse 19 juni Peeltournooi orkest 27 juni Laatste repetitie voor vakantie 1 OPGERICHT

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1