REDAKTIE: 23ejaargang no. 21 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 26 mei 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar J ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. i#° OOSTRUM HARMONIE0! Maandag 30 mei 18.30 u. Repetitie leerlingenorkest 19.30 u. Repetitie orkest Woensdag 1 juni 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps Agenda juni: 04 juni Oud papier ophalen 09 juni Bestuursvergadering 1 juni Serenade 12 juni Sacramentsprocesie 12 juni Intocht Jeugdvierdaagse 19 juni Peeltournooi orkest 27 juni Laatste repetitie voor vakantie -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Gevonden donkerblauw dames portemonnee Ooster Thienweg 2 1 OPGERICHT" \S] 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1