REDAKTIE: Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23ejaargang no. 20 19 mei 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar r ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. OOSTRUM HARMONIE Maandag 23 mei Geen repetities Woensdag 25 mei 18.30. u. Repetitie leerlingen tamboerskorps 19.30 u. Repetitie tamboerskorps Agenda juni 04 juni Oud papier ophalen 09 juni Bestuursvergadering 11 juni Serenade 12 juni Sacramentsprocessie 12 juni Intocht Jeugdvierdaagse 19 juni Peeltournooi orkest 27 juni Laatste repetitie voor vakantie -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Gevraagd: Baby-oppas voor ±8 uur per week. telefoon 7 12 98 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1