HARMONIE OOSTRUM REDAKTIE: 23ejaargang no. 19 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 11 mei 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Zondag 15 mei 10.00 u. Maandag16mei 18.30 u. 19.30 u. Dinsdag 17 mei 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 21.00 u. Woensdag 18 mei 18.30 u. 19.30 u. 21.00 u. 22.00 u. Donderdag 19 mei 20.30 u. Mariaprocessie. Orkest en tamboerkorps aanwezig in kerk uiterlijk om 09.50 uur. H. Mis om 10.00 uur en aansluitend Mariaprocessie. Repetitie leerlingenorkest Repetitie gehele orkest Groepsrepetitie in de basisschool: 1e klarinet fluiten door P. Poels 2e klarinetten door S. Kessels 3e klarinetten door G. Volleberg alle klarinetten en fluiten Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Groepsrepetitie in de basisschool Klein koper Groot koper Groepsrepetitie in de basisschool: Saxen en basklarinet 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1