REDAKTIE: 23ejaargang no. 18 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 4 mei 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar -1 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Adverteerders opgelet In week 19 is de drukkerij i.v.m. Hemelvaart donderdag en vrijdag ge sloten. Daarom de kopij's inleveren op zondag 8 mei voor 20.00 uur. Bedankt voor de medewerking -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE° pR IS iS «OOSTRUM Zaterdag 7 mei 10.00 u Maandag 9 mei 18.30 u 19.30 u 20.15 u 20.15 u 19.30 u Oud papier ophalen Papierophalers: P. v. Bracht, R. Basten G. Lemmens, A.C. Lie brand, G. Linders, F. Pisters, F. Euwes, J. Martens, E. Volleberg, B. Nellen, M. Reijn- ders, H. Janssen, N. Versteegen, O. Pijpers Repetitie leerlingenorkest Groepsrepetities saxen en basklarinet Repetitie gehele orkest Bestuursvergadering Repetitie tamboerkorps Dinsdag 10 mei Woensdag 11 mei Agenda mei 15 mei Mariaprocessie -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OPGERICHT' - 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1