REDAKTIE: 23ejaargang no. 17 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 28 april 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar J ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. ATTENTIE Er zijn nog enkele abonnees die niet het Oostrums Weekblad betaald hebben, wij willen deze vragen dit voor 1 mei te doen, anders wordt er na 1 mei bij u geen Oostrums Weekblad bezorgd. Bij voorbaat dank Adverteerders opgelet In week 18 en 19 is de drukkerij i.v.m. Bevrijdingsdag en Hemel vaart donderdag en vrijdag gesloten. Daarom de kopij's inleve ren op zondag 1 en 8 mei voor 20.00 uur. Bedankt voor de medewerking. Zondag 1 mei 10.00 u. 1e Communie Mariabasisschool. Orkest om 09.45 u. aanwezig in de kerk. Tamboerkorps om 09.45 u. aanwezig op de speelplaats van de basisschool. Maandag 2 mei 18.30 u. Repetitie leerlingenorkest. 1 1918 uuo i nuivis WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1