\a/EDAKI'E: 23ejaargang no. 15 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 14 april 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. ATTENTIE Er zijn nog enkele abonnees die niet het Oostrums Weekblad betaald hebben, wij willen deze vragen dit voor 1 mei te doen, anders wordt er na 1 mei bij u geen Oostrums Weekblad bezorgd. Bij voorbaat dank dorpsracd „wzrkcomifc ooslrum" Uitnodiging voor alle inwoners van Oostrum ^Uitnodiging voor de openbare vergadering van het Werkcomité "Dorpsraad Jostrum", gecombineerd met de voorjaars voorzittersvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 19 april 1994 in het Gemeenschapshuis te Oostrum. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Notulen vergadering 8 maart j.l. 12 oktober 1993 3. Ingekomen stukken Mededelingen 4. Inleiding door de burgemeester, drs. J. Waals 5. Bestemmingsplan 6. Verkeersveiligheid 7. Doorgang station - Oostrum-zuid secretariaat: Rosmolenweg 1.5807 EM Oostrum, tel. 04780 - 8 30 43 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1