REDAKTIE: 23ejaargang no. 14 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 7 april 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 p RIS oOOSTRUM Zaterdag 9 april Zondag 10 april Maandag 11 april 10.00 uur: Ophalen spullen rommelmarkt 11.00 uur: Rommelmarkt 18.30 uur: Repetitie leerlingenorkest 19.30 uur: Groepsrepetitie hout-instrumenten 20.15 uur: Repetitie orkest 21.30 uur: Groepsrepetitie koper-instrumenten 18.30 uur: Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 uur: Video carnavalsconcert voor alle leden Agenda april 16/17 april: Solisten/ensembletreffen muziekfederatie Woensdag 13 april 17 april 21 april 24 april Limburgse kampioenschappen drumbandsolisten Bestuursvergadering Optreden Eikenhofkapel te Kinrooi-Kessenich (België) ^Attentie Attentie Attentie Attentie Attentie1 Voorzittervergadering 19 april 20.00 uur in het gemeenschapshuis. IHoudt deze avond vrij. J 1 OPGERIGHT- 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1