REDAKTIE: 23ejaargang no. 13 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 31 maart 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE o pRlS K- oOOSTRUM Zaterdag 2 april 10.00 uur Maandag 4 april 11.30 uur Woensdag 6 april 19.30 uur Oud papier ophalen. Papierophalers: K. Op den Kamp, L. Mar tens, B. v. Nunen, B. Oostveen, P. Pijpers, T. Pluk, W. Pluk, B. Spee, M. Poels, J. Teeuwen, F. v.d. Venne, S. Wilmsen, I. Knelissen, A. Swemers. Intern Treffen. De deelnemers worden ver zocht tijdig aanwezig te zijn. Repetitie tamboerkorps Agenda april: 10 april: Rommelmarkt 16/17 april: Solisten/ensembletreffen muziekfederatie 17 april: Limburgse kampioenschappen drumbandsolisten 21 april: Bestuursvergadering Onderling solisten-treffen om 11.30 uur in het gemeenschapshuis Als voorbereiding op het federatieve solistenconcours en ter stimulering van de individuele muziekbeoefening wordt een onderling treffen gehouden. Dit 1 OPGERICHT- 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1