REDAKTIE: Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23ejaargang no. Wr 'j' r>- 17 maart 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE o KRIS a ┬░OOSTRUM Zondag 27 maart: 10.00 uur Maandag 28 maart: 18.30 uur 19.30 uur 20.00 uur 21.30 uur Woensdag 31 maart: 18.30 uur 19.30 uur Agenda April 2 april 4 april 10 april Palmpasen-optocht Nieuw Spraeland. Verzamelen uiterlijk 9.55 uur op de parkeerplaats bij paviljoen Sparrendreef en de Hulst (tenue uniform met witte sjaal). Denk aan de zomertijd! Repetitie leerlingenorkest. Groepsrepetitie hout alt- en tenor saxofoons). Repetitie orkest Algemene ledenvergadering Repetitie leerlingen tamboerkorps. Repetitie tamboerkorps. 16-17 april 17 april 21 april Oud papier Intern treffen Rommelmarkt Solisten/ensembletreffen muziekfederatie Limburgse kampioenschappen drumbandsolisten Bestuursvergadering 1 OPGERICHT" 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1