REDAKTIE: 23ejaargang no. 10 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 10 maart 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar U ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. oOOSTRUM HARMONIE Donderdag 10 maart Maandag 14 maart 20.15 u. 18.30 u. 19.30 u. 20.15 u. 21.30 u. jensdag 16 maart 18.30 u. 19.30 u. Agenda maart. 27 maart: Palmpasenoptocht Nieuw Spraeland. 28 maart: Algemene ledenvergadering. Bestuursvergadering Leerlingen orkest Groepsrepetitie (klarinetten, fluiten en alt saxen) Gezamelijke repetitie orkest Groepsrepetitie (koper, tenorsaxen, bariton sax bas-klarinet) Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps "Rommelmarkt" De Harmonie organiseert op 10 april a.s. voor de 4de keer een Rommel markt in het Parochiehuis. De opbrengst is bedoeld voor het aanschaffen van nieuwe muziekinstrumenten. Zaterdag 9 april 1994 komen we spullen ophalen. 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1