REDAKTIE: Westerthienweg 11 Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23ejaargang no. 8 24 februari 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. ATTENTIE Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abbonnees verzoeken het abbonnementsgeld van 17,50 over te maken. Ook is er de gelegen heid om bij de Rabobank een automatische opdracht te tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. De Redaktie HARMONIE0 pR IS °OOSTRUM Vrijdag 25 febr. Zondag 27 febr. 20.00 u. Serenade ter gelegenheid van 25-jarig huwelijk Gerard Lemmens en Riet Lemmens-Christiaens. Verzamelen uiterlijk 19.45 u. bij het Allemanscafé (allen in uniform met witte sjaal). 11.30 u. Serenade ter gelegenheid van 90e verjaardag Mw. Versleijen. Verzamelen uiterlijk 11.15 u. bij café van Dijk (tenue uniform met witte sjaal). 14.00 u. Drumband solistenconcours te Wanssum. 1 OPGERICHT- - 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1