REDAKTIE: 23ejaargang no. 7 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 17 februari 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. dorpsraad kve rkcomite oasfrum" secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum, tel. 04780 - 8 30 43 Afsluiting Rosakker Burgemeester en wethouders van Venray maken hierbij bekend hun besluit van 11-2-1994, nr. 94.001864, waarbij besloten is tot: Tijdens de periode van 7 maart 1994 tot en met 1 november 1994, of zoveel korter of langer als in verband met de werkzaamheden mogelijk dan wel noodzakelijk is: jor alle verkeer gesloten te verklaren de Rosakker, voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen de aansluiting met Sinnestraat/Wusterweg en de aansluiting met de Bremmenkamp; voor alle verkeer gesloten te verklaren de Hulstweg, voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen de aansluiting met de Blakterweg en de aansluiting met de Baggerweg. De afsluiting geldt voor de periode van 21 februari 1994 tot en met 31 augus tus 1994, of zoveel korter of langer als in verband met de werkzaamheden mogelijk dan wel noodzakelijk is. Gedurende de periode van de afsluiting is een omleidingsroute via de Hoogriebroekseweg ingesteld. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1