REDAKTIE: 23ejaargang no. 6 10 februari 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij: M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. ATTENTIE Het nieuwe jaar is alweer volop bezig. Iedere week wordt het Oostrums Weekblad door vrijwilligers verzorgd. Dat neemt niet weg dat er toch nog veel kosten aan verbonden zijn. Daarom willen we de abbonnees verzoeken het abbonnementsgeld van 17,50 over te maken. Ook is er de gelegen heid om bij de Rabobank een automatische opdracht te tekenen. Dan wordt het zeker niet vergeten. Kermis Oostrum Alhoewel de Carnaval voor de deur staat willen wij toch even aandacht vra gen voor de kermis in Oostrum. Op 6 maart 1991 hebt U, inwoners van Oos trum, gekozen voor de Watermolen als lokatie van de kermis in Oostrum. Aangezien het verschil met het aantal stemmen wat voor de lokatie Dorps plein stemde, slechts enige tientallen was, is toen ook besloten om na een paar proefjaren nog-maals een stemming te houden. Op 2 maart 1994 is het dan zover. Gelijktijdig met het uitbrengen van Uw stem voor de gemeente raad kunt U Uw voorkeur voor de kermislokatie kenbaar maken. Wat is de beste kermislokatie??? Denk erover!!! Praat erover!!! En stem op 2 maart!!! Nadere berichten volgen. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- De Redaktie dorpsraad „wzrkcomite ooskum secretariaat: Rosmolenweg 15807 EM Oostrum. tel. 04780 - 8 30 43 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1