REDAKTIE: Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23ejaargang no. 4 27 januari 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Kerstboomversnippering 1994 Winnende nummers: Oostrum: 5015 - 5029 - 5041 - 5057 - 5067 - 5097 - 5136 - 5158 - 5176 - 5194-5215-5251 -5263 De prijzen kunnen worden afgehaald, onder overlegging van het winnende nummer, op het politiebureau Venray bij de receptie en wel op vrijdag 28 januari en woensdag 2 februari tussen 14.00 en 17.00 uur. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Maandag 31 jan. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest en tamboerkorps Woensdag 2 febr. 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps 20.00 u. Repetitie orkest en tamboerkorps Maandag 31 jan. (orkest) en woensdag 2 febr. (tamboerskorps). Uitgifte carnavalstenues. Denk aan de eigen bijdrage. o OOSTRUM HARMONIE0 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1