REDAKT1E: 23ejaargang no. 3 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 20 januari 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE o pR IS o OOSTRUM Woensdag 24 jan. 19.00 u. 20.00 u. Woensdag 26 jan. 18.30 u. 19.30 u. Repetitie leerlingenorkest Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Agenda februari 5febr. Oud papier ophalen 6 febr. Repetitie Carnavalsconcert 7 febr. Carnavalsconcert 10 febr. Bestuursvergadering 13 febr. Carnavalsoptocht Oostrum 14 febr. Carnavalsoptocht Venray -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Opgeven nieuwe leerlingen Op maandag 24 januari kunt U Uw kind aanmelden op de basisschool tus sen 15.15 uur en 16.15 uur. Dit geldt voor de kinderen die vóór 1 juli 1995 4 jaar worden. Leerkrachten groep 1 - 2 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OPGERICHT» 1918 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1