REDAKTIE: 23ejaargang no. 2 Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 13 januari 1994 RABOBANK: No. 14.00.01.751 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. HARMONIE0 m is °OOSTRUM Donderdag 13 jan. 20.15 u. Bestuursvergadering Maandag 17 jan. 19.00 u. Repetitie leerlingenorkest 20.00 u. Repetitie orkest Woensdag 19 jan. 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 u. Repetitie tamboerkorps -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Opgeven nieuwe leerlingen Op maandag 24 januari kunt U Uw kind aanmelden op de basisschool tussen 15.15 uur en 16.15 uur. Dit geldt voor de kinderen die vóór 1 juli 1995 4 jaar worden. Leerkrachten groep 1 - 2. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OPGERICHT- 1918 OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1